ułamek dziesiętny
[ ? ]

0,0​026​600​2​


słownie

dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dwie stumilionowe