ułamek dziesiętny
[ ? ]

0,0​000​002​34​


słownie

dwieście trzydzieści cztery miliardowe