liczba parzysta
liczba automorficzna
[ ? ]

0


słownie

zero


kwota słownie

zero złotych

0 to po prostu zero, nic, zbiór pusty. Zero to 0% dowolnej z liczb.

100% z zera to ciągle 0. Każda liczba pomnożona przez 0 daje 0, a gdy podzielimy liczbę przez 0 to otrzymujemy...

...właśnie, co otrzymujemy w wyniku? ;-)

Dowiedz się więcej o dzieleniu przez zero.

Liczba 0​ jest liczbą parzystą, automorficzną.


liczba binarna

Przeliczając liczbę 0​ z zapisu binarnego na dziesiętny otrzymujemy 0.

Właściwości liczby 0

Notacja

polska konwencja edytorska 0
polska konwencja matematyczna 0
notacja naukowa 0e0
postać wykładnicza 0 × 100
Zapis w innych systemach liczbowych:
binarny (dwójkowy) 0
oktalny (ósemkowy) 0
heksadecymalny (szesnastkowy) 0

Przykładowe zdania z użyciem liczby 0​